DICCIONARI DE SINDICATS, SINDICALISTES
i
DE LA HISTÒRIA DEL MOVIMENT OBRER DE CATALUNYABIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Agraïm al personal del Servei de Prèstec Interbibliotecari
de la Universitat Rovira i Virgili,
l'ajut que m'ha dispensat en la recerca i localització
de bona part d'aquesta bibliografia.Per anar a la
pàgina d'inici