Diccionari de Sindicats, Sindicalistes

Banderes

i de la

Nena obrera

Història del Moviment Obrer de Catalunya

(dels orígens fins l'any 1939)
L'únic objectiu d'aquesta pàgina és reunir i donar a conèixer noms de persones, organitzacions, esdeveniments i fets de la Història del Moviment Obrer de Catalunya,
que les enciclopèdies actuals recullen superficialment, i que entre les publicacions especialitzades, per plurals i disperses, no són gens fàcils de trobar.

De molts sindicalistes només en tenim el nom i unes petites referències, i de ben segur que hi manquen organitzacions i fets prou destacats de la nostra Història.
Agrairem a qui ens en pugui donar més dades, la seva col·laboració.
El Diccionari l'hem estructurat així:

Va a les Biografies Biografies   Va a Organitzacions Obreres Sindicats i altres
organitzacions
Va a Congressos Obrers Congressos Obrers   Va a Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú

Va a Diaris Periòdics

  Va a la Cronologia Cronologia
Va a Lèxic
Lèxic
Va a Bibliografia Bibliografia Va a Nexoteca
Nexoteca


  A la Nexoteca hi trobareu pàgines Web que hem visitat i d'on hem tret o s'hi pot trobar informació de la
Història del Moviment Obrer de Catalunya.

 

Última revisió 28 de juliol de 2019


Col·laboracions, consultes i suggeriments: unaveuobrera@gmail.com